Een redelijk tarief voor gespecialiseerde rechtsbijstand in Hoorn

Overkleeft Doornink Advocatuur & Mediation biedt gespecialiseerde rechtsbijstand voor een redelijk tarief.

Ons advocatenkantoor maakt geen onderscheid tussen betalende cliënten en cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Tarieven

De kosten van een zaak worden berekend aan de hand van het aantal uren dat aan de zaak wordt besteed, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van een aantal factoren zoals het financiële belang en eventuele spoedeisend belang van de zaak.


Vaste prijsafspraak

Afhankelijk van de zaak behoort een vaste prijsafspraak tot de mogelijkheden.


Voorschot

Indien u voor de eerste maal van de diensten van ons kantoor gebruik maakt, is het gebruikelijk dat wij voor de te verrichten werkzaamheden u om betaling van een voorschot verzoeken.


Verschotten

Als wij kosten voor u aan derden dienen te betalen, worden deze kosten aan u doorberekend. Dit is met name het geval bij zogeheten 'verschotten', zoals griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

pro Deo

Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen, betaalt de overheid in de meeste gevallen uw advocaat- of mediationkosten. U krijgt dan een toevoeging (pro Deo). U moet wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen verwijzen wij u graag naar de website van de Raad voor Rechtbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Ingeschreven advocaten

De bij Overkleeft Doornink Advocatuur & Mediation werkzame advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Zij zijn aangesloten bij de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur.

De geschillencommissie