Mediation in Hoorn

Mediation is de manier om in onderlinge gesprekken en met hulp van een mediator geschillen op te lossen. Het kan bijvoorbeeld gaan om echtscheiding, omgang, alimentatie, ontslag of zakelijke meningsverschillen. Het doel van mediation is om partijen met elkaar in gesprek te brengen en hen samen - met behulp van de mediator - afspraken te laten maken. Deze afspraken worden vervolgens  door de mediator op papier gezet. Mediation is bij uitstek geschikt als partijen in de toekomst toch nog op enigerlei wijze met elkaar verbonden zullen blijven. Denk daarbij aan ouders van kinderen na een echtscheiding en zakelijke relaties.

Een juridische procedure of toch liever mediation?

Mediation is meestal effectiever, sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Onderzoek wijst uit dat in tweederde van de gevallen de mediation binnen vijftien weken is afgerond. Mediation kan op vrijwel alle rechtsgebieden worden ingezet. Mediation is aan te raden wanneer relationele en emotionele factoren een belangrijke rol spelen, zoals bij echtscheiding. Het kan ook zeer constructief werken in zakelijke geschillen, waarbij prijs wordt gesteld op instandhouding van de relatie. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen heeft mediation kans van slagen.

De voorwaarden voor mediation

Deelname aan mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, gaat vertrouwelijk om met de inhoud van de onderhandelingen. De gemaakte afspraken komen na afloop op papier te staan in een overeenkomst, het convenant. 

Mr. J.H.F. Overkleeft is als geregistreerd mediator ingeschreven in het
register van de Mediatorsfederatie Nederland en lid van de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators.

Mediation bij echtscheiding

Heeft u bij een echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beeindiging van uw samenlevingsovereenkomst een bemiddelaar nodig? Zolang u beiden de intentie heeft om er samen uit te komen, is mediation een verstandige keuze.
Mr. J.H.F. Overkleeft begeleidt u bij het opstellen van een schriftelijke overeenkomst, waarin de gemaakte afspraken zwart op wit staan. Die kunnen gaan over alimentatie, omgang, verdeling, pensioenen en overige kwesties. Ook online mediation behoort tot de mogelijkheden.