Rechtsgebieden van Overkleeft Doornink Advocatuur & Mediation in Hoorn

Overkleeft Doornink Advocatuur & Mediation in Hoorn behandelt diverse soorten zaken. Zo helpen wij cliënten met vragen over het personen- en familierecht (o.a. echtscheiding en alimentatie). Ook helpen wij cliënten in arbeidsgeschillen (ontslag en afvloeiingsregelingen) en cliënten die zijn verwikkeld in kwesties rondom het huurrecht. Daarnaast staan wij cliënten bij bij het incasseren van niet-betaalde rekeningen.

Personen- en familierecht in Hoorn

In dit rechtsgebied ligt bij ons de nadruk op het juridisch begeleiden van cliënten bij echtscheiding, echtscheidingsmediation, alimentatiegeschillen, boedelscheiding, gezag en omgang. Indien partijen in onderling overleg niet tot een oplossing kunnen komen, zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Zijn er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken? In dat geval is het in het belang van de kinderen dat partijen proberen om in onderling overleg afspraken te maken. Er zal helderheid moeten komen over de bezoek- en omgangsregeling, het gezag, het ouderschapsplan en alimentatie.

Meer over mediation
Knoptekst

Arbeidsrecht en ontslag in Hoorn


Onze arbeidsrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in:


· het opstellen van arbeidsovereenkomsten
· juridisch advies bij ontslag
· ziekte en arbeidsongeschiktheid
· reïntegratie
· reorganisatie
· arbeidsvoorwaarden (loon, CAO, proeftijd, concurrentiebeding)
· het oplossen van arbeidsgeschillen

Het is aan te bevelen dat u zich al in een vroeg stadium oriënteert op uw juridische positie. Zo kan worden voorkomen dat onderlinge verhoudingen verstoord raken. Indien dat toch gebeurt, is het zaak dat uw belangen goed worden behartigd. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij ons advocatenkantoor in Hoorn terecht voor deskundig juridisch advies en procedurele bijstand.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken met onze
arbeidsrechtadvocaten?

Neem contact op

Incassorecht

Bij het onbetaald laten van uw geldvorderingen zal een zogenaamd incassotraject worden gevolgd. Dit kan variëren van het verzenden van een sommatiebrief tot het aanvragen van het faillissement van de niet-betalende partij. In andere gevallen zal zo nodig beslag moeten worden gelegd op geld of goederen van de debiteur. Wij adviseren u welk incassotraject in uw geval het beste kan worden gevolgd. Dat is afhankelijk van de hoogte van de vordering en de relatie met uw wederpartij. Snelheid is vaak geboden.

Vraag meer informatie aan